Print Shortlink

Wspólne rozliczenie PIT

Jedną z preferencji podatkowych przewidzianych w polskim prawie, jest możliwość wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem. Dzięki temu na jednym formularzu PIT wykazywane są dochody obu współmałżonków i łącznie podlegają one opodatkowaniu. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla podatników, zwłaszcza wtedy, gdy jedno z małżonków zarabia niewiele, albo w ogóle nie uzyskuje dochodów, a drugie ma dochody wysokie. Wówczas suma dochodów jest dzielona na pół i od niej każdy z małżonków opłaca podatek.wspólne rozliczenia PIT

Nie każde małżeństwo będzie miało możliwość wspólnego rozliczenia podatku PIT, bowiem ustawa o PIT stawia wiele warunków wspólnego opodatkowania. Podstawą do wspólnego opodatkowania małżonków będzie wniosek złożony przez jednego z małżonków w urzędzie podatkowym, w którym wskazana będzie chęć wspólnego rozliczenia. Taki wniosek należy złożyć w urzędzie w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który ma być zrealizowane wspólne rozliczenie podatkowe. Wniosek musi trafić do urzędu nie później, niż w trakcie składania wspólnego zeznania PIT.

Drugim, wymagalnym warunkiem rozliczenia ze współmałżonkiem, jest pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok kalendarzowy. Automatycznie, wspólność majątkowa musi istnieć przez ten sam okres. Jeśli zostanie ona przerwana, np. rozwodem, wówczas wspólne rozliczenie nie będzie możliwe.

Wykluczone jest dokonywanie wspólnego rozliczenia, gdy:

  • Wspólność podatkowa nie trwała przez cały rok podatkowy,
  • Małżeństwo zostało zawarte w trakcie trwania roku podatkowego, za który ma zostać dokonane rozliczenie,
  • Jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, kartą podatkową lub podatkiem liniowym.

W przypadku, kiedy nie możemy osobiście złożyć zeznania podatkowego, np. z powodu wyjazdu za granicą, możemy wyznaczyć pełnomocnika do złożenia PIT w naszym imieniu.

Leave a Reply