Print Shortlink

PIT 19a – informacje

Osoby duchowne rozliczające swoje przychody z danego roku podatkowego na zasadach zryczałtowanego podatku, do Urzędu Skarbowego mają obowiązek złożyć wypełniony druk deklaracji PIT 19a. Jest to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, jaka została zapłacona i odliczona od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchowych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

pit-19aDuchowni uzyskują przychody z opłat, jakie otrzymują w związki z pełnioną funkcją. Ich dochody objęte są zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych.

Druk PIT-19a jest prostym formularzem, jednostronicowym, który może zostać wypełniony przez osoby duchowne, nie tylko księży, ale również zakonnice. Deklaracja PIT-19a wbrew pozorom, nie jest stosowana do zadeklarowania dochodu osoby duchownej, lecz służy do poinformowania fiskusa o wysokości odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Deklarację PIT-19a składa się do końca stycznia roku podatkowego następującego po roku, za który duchowny rozlicza się z Urzędem Skarbowym.

Leave a Reply