Print Shortlink

Kwota wolna od podatku 2013

Kwota wolna od podatku tyczy się osób rozliczających się według skali podatkowej. Dotyczyć będzie więc osób, które rozliczają się z dochodu PIT-36 lub PIT-37, czy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą objętą tą samą skalą podatku. W roku 2013 kwotą wolną od podatku będzie dochód w wysokości 3091 złotych. Jeśli nasze dochody nie przekroczą takiej kwoty jesteśmy zwolnienie z podatku dochodowego. A zapłacony podatek rozstanie nam zwrócony.

Wszyscy podatnicy wymienieni wyżej od podatku koniecznego do zapłacenia (czy od zaliczek zapłaconych przez płatnika) odejmują kwotę 556,02 zł. Jeżeli w rozliczeniu rocznym wychodzi nam, że do zapłaty mamy właśnie taką kwotę podatku to przysługuje nam jej odliczenie i bilans wychodzi nam na zero. Żeby tak się stało musielibyśmy osiągnąć dochód roczny zawierający się w przedziale od 3089 do 3091 złotych.

Jak rozliczać kwotę wolną od podatku?

Możemy to zrobić w sposób dwojaki. Możemy na specjalnym formularzu składanym do pracodawcy wnioskować i obniżyć w ten sposób kwotę zaliczki pobieranej na podatek dochodowy o 1/12 kwoty wolnej, czyli 46,33 zł miesięcznie. Możemy również rozliczyć się na koniec roku i uzyskać nadpłatę podatku w kwocie wolnej od podatku. Otrzymujemy ją wówczas jako zwrot nadpłaty od urzędu skarbowego. W zasadzie ta pierwsza opcja realnie zwiększa nasze miesięczne wynagrodzenie o tą kwotę.

Kwota wolna od podatku a wspólne rozliczanie się

Małżeństwa, które decydują się na wspólne rozliczanie z Urzędem skarbowym mogą skorzystać na kwocie wolnej od podatku podwójnie, gdyż każdemu z małżonków przysługuje ono odrębnie. Najwięcej jednak korzystają w tym wypadku małżeństwa w którym jedno z małżonków zarabia minimalnie bądź nie zarabia wcale. Jako, że podstawą opodatkowania jest połowa sumy dochodów małżonków to nie tylko zmniejsza się kwota zapłaconego podatku w stosunku do zapłaconych przez jednego z małżonków zaliczek, ale również małżonek niepracujący może odzyskać kwotę wolną od podatku.

Leave a Reply