Print Shortlink

Deklaracja PIT 16 i PIT 16a

Podatnicy rozliczający się z fiskusem w formie uproszczonej, na karcie podatkowej, wykorzystują do rozliczeń deklaracje PIT-16 oraz PIT-16A.
Pierwsza z wymienionych deklaracji służy do zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym chęci skorzystania w roku podatkowym z uproszczonej formy płacenia podatku w formie karty podatkowej. Druk PIT-16 podatnik musi złożyć do 20 stycznia roku podatkowego, w którym chciałby skorzystać z karty podatkowej. Na podstawie tej deklaracji fiskus podejmuje decyzję nakładającą na podatnika podatek, z wyliczeniem kwoty podlegającej zapłacie. Z kolei druk PIT-16A służy do złożenia deklaracji w Urzędzie Skarbowym. Druk ten należy złożyć za dany rok podatkowy w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego. Rozlicza się na nim podatek opłacany w formie karty podatkowej.

PIT16 i PIT16aW deklaracji PIT-16A należy podać następujące informacje:

  • Dane osobowe podatnika,
  • Wysokość zapłaconych w danym roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne,
  • Wysokość zapłaconych w danym roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne osób współpracujących.
  • Kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (maksymalnie wynoszącą 7,75% podstawy ustalenia składki).

 

W ramach deklaracji PIT-16A podatnik może skorzystać wyłącznie z ulgi na składki zdrowotne. Z zastosowaniem druku PIT-16A podatnik nie rozliczy kosztów uzyskania przychodów, ani nie rozliczy się na preferencyjnych zasadach – razem ze współmałżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Ważne jest i to, że PIT-16A podatnicy rozliczający się w ramach karty podatkowej składają jednorazowo. Nie muszą co roku składać go fiskusowi, chyba że stan faktyczny uległ u nich zmianie.

Leave a Reply